RadaRodz

Skład Rady Rodziców:

Przewoniczący: Jan Laskowski

Zastępca: Grzegorz Kulesza

Sekretarz:  Marzena Wojewoda i Agnieszka Białczak-Więcek

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 informuje,

iż z dniem 09.10.2017 r. uległ zmianie nr rachunku bankowego, na który mogą Państwo dokonywać wpłat na Fundusz Rady Rodziców.

Nowy numer rachunku to: 71 8923 0008 0903 7005 3009 0002

prowadzony przez: BANK SPÓŁDZIELCZY w Ostrowi Mazowieckiej Filia w Wyszkowie ul. Kościuszki 26, 07-200 Wyszków