Dokumenty rekrutacji

Tutaj możesz pobrać dokumenty związane z rekrutacją do Szkoły Podstawowej Nr 4 na rok szkolny 2018/2019

Kandydaci do szkoły składają następujące dokumenty:

Zgłoszenie do klasy I; IV;VI; VII.                                 pdf     rtf 

Zgłoszenie  dla uczniów mieszkających w obodzie szkoły.   pdf     rtf 

Zgłoszenie dla uczniów spoza obodu szkoły.  pdf     rtf

  

Dodatkowe informacje>

1. Rekrutacja do klas 0 - tylko elektroniczne składanie wniosków

2. rekrutacja do klas  1- wnioski dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie  szkoły + oświadczenia religia i świetlica

3. rekrutacja do klas  4 i 7- wnioski dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie  szkoły+ oświadczenia religia i świetlica


Administratorem danych zawartych w podaniu jest Szkoła Podstawowa Nr4 w Wyszkowie, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Sowińskiego 55, 07-200 Wyszków .

Dane przetwarzane są w celu realizacji i obowiązku nauki szkolnego oraz przetwarzania w systemie Informacji Oświatowej. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy o Systemie Oświaty i Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej.  Osobie, której dane dotyczą i jej opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania i uzupełniania. Administrator Danych chroni posiadane dane z najwyższą starannością  i w zgodzie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Sowińskiego 55

07-200 Wyszków

tel. (29) 74 245 17