Aktualne konsultacje

W naszym Gimnazjum są wyznaczone comiesięczne konsultacje dla rodziców.
Odbywają się w pierwszą środę miesiąca po wcześniejszym poinformowaniu przez rodzica sekretariatu szkoły.